Angst

Angst er en udbredt lidelse, og man skønner, at 28 % af danskerne vil lide af angst i løbet af deres liv.

Angst er individets subjektive oplevelse af frygt og bekymring i forbindelse med en forventet fremtidig hændelse eller en specifik situation.

Angst er i sin grundform en normal kropslig reaktion på stressfaktorer. Den kan dog i nogle tilfælde blive dominerende i hverdagen og fremtrædende i en overdreven grad, hvor det er uhensigtsmæssigt for individet.

Angst adskiller sig fra frygt ved at fokusere på at foregribe en fremtidig hændelse fremfor en trussel i nuet.

Frygt er en respons på en potentiel fare, en automatisk alarm, som starter, når vi oplever en trussel. Selvom det føles ubehageligt, er begge disse reaktioner naturlige, og giver i mange tilfælde et positivt resultat.

Ved lave eller moderate niveauer af frygt eller angst, er disse med til at motivere os til at forberede os på vigtige begivenheder, eller at hjælpe med at holde fokus i svære situationer.

Det kan dreje sig om eksamen eller når vi skal holde en tale. I disse tilfælde er angsten med til at gøre vores præstation bedre.

Problemet opstår, når frygten eller angsten forekommer i vedvarende eller overdreven grad i relation til hverdagssituationer, objekter eller hændelser, så den griber ind i vores aktiviteter eller sociale relationer, her er angsten blevet en lidelse.

Mange klienter beskriver det, at have angst som at miste kontrollen over deres liv i en periode. Det kan skyldes, at de tanker og følelser, som mange har, normal ligger meget langt fra det, de ellers tænker, føler eller fra den måde de normalt opfatter sig selv på.

Angstproblematikker kan i dag behandles effektivt.

New Balance for You

Et tilbud målrettet mennesker med angst eller stress

Mange mennesker i dag er stressede eller oplever angst. For tiden er der især mange unge, der er stressede og har det psykisk dårligt. Det kan der være mange årsager til, arbejdspres, pres via sociale medier, perfekthedskultur, hvor folk viser det perfekte liv, som ikke altid er så perfekt. Klimaproblemerne fylder også for mange unge.

Det bør ikke være sådan, at mennesker skal gå rundt og have det dårligt. Især er det vigtigt for dem at tale med nogen og få nogle redskaber til at få det bedre.