Sorg

Sorg forbindes som regel med tabet af en person f.eks. via et dødsfald eller en skilsmisse. Det kan også dreje sig om tab af et job.

Alle typer tab medfører sorg, når tabet opleves som betydningsfuldt for den person, der rammes af det. Man kan derfor sige, at en sorgproces starter efter et væsentligt tab, uanset hvad tabet består i.

Det, at miste, er en uundgåelig del af livet. Vi bliver alle udsat for sorger i løbet af tilværelsen. En stor sorg vil være forbundet med svære følelser, men det enkelt menneskes sorgproces er helt unik. Det kan gælde sorgens udtryksform. Det kan også gælde intensiteten af følelser og sorgens varighed.

Sorgens opgave er, at bearbejde tabet og læge såret. I sorgarbejdet sker en helingsproces. Sorgarbejdet kan tage lang eller kort tid og kræver både fysisk og psykisk energi. Man kan også kalde sorgen for en tilpasningsproces, tilpasningen sker til en tilværelse, der er meget anderledes end tidligere.

For nogle mennesker kan sorgen blive så stor, at de får brug for professionel hjælp til at komme igennem den.