Stress

Stress er blevet en folkesygdom og rigtig mange er blevet sygemeldt pga. stress.

Mange forskellige påvirkninger og situationer kan give stress. Mennesker er forskellige, har forskellige erfaringer og personlige ressourcer. Af denne grund opleves de samme påvirkninger forskelligt af hver enkelt person.

Det er derfor ikke sikkert, at det som den ene person oplever som stressende, vil den anden person finde lige så stressende. Kroppens stressreaktioner er et forsøg på at fungere optimalt under de givne forhold.

Man kan både tale om negativ og positiv stress. Almindeligvis betragtes stress som negativt. Stress opstår, når vi udsættes for påvirkninger fra vore omgivelser, påvirkninger som vi oplever os tvungne til at forholde os til. Det kan være krav, trusler eller udfordringer i arbejdslivet, privatlivet eller vores generelle livssituation.

I stressforskningen skelnes mellem akut stress og kronisk stress. Akut stress er kortvarig stress, hvor vi udsættes for ændringer, trusler eller krav fra omgivelserne, som vi oplever som udfordrende, men hvor vi er i stand til at håndtere situationen enten ved at fjerne den pågældende trussel (kamp) eller selv at fjerne os fra truslen (flugt).

I sådanne situationer vil vi reagere med psykisk eller fysisk stress, men når den truende situation er håndteret, vil vi vende tilbage til vores oprindelige indre balance igen.

Kronisk stress er resultatet af livsbetingelser, hvor vi udsættes for ændringer, trusler og krav fra omgivelserne, men hvor vi i modsætning til akutte stress-situationer ikke føler os i stand til at håndtere udfordringer i tilstrækkeligt omfang. Kun når belastningen har tilstrækkelig styrke eller er længerevarende fører stress til egentlig sygdom.

Stress kan påvirke mange vitale funktioner i kroppen og stress kan bl.a. gå ud over hjertet, immunsystemet og hukommelsen. Det er derfor vigtigt at lære at håndtere stress.

Kortvarig stress er ikke farligt, mens langvarig stress kan give fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer. Ved stresssymptomer kan det være en hjælp at få talt med en professionel