Præsentation

Jeg er cand. psych.
Autoriseret psykolog
Medlem af Dansk Psykologforening
Jeg følger de nordiske etikregler

Min faglige baggrund:

Jeg er klinisk psykolog fra Århus Universitet.

 • NLP uddannelse 1. basisår, Kbh.
 • Hypnosekursus, modul 1, Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
 • Hypnosekursus, modul 2, Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
 • Systemisk Familieterapi, kursus, DISPUK, Århus
 • Systemisk Familieterapi, 1. basisår, DISPUK, Århus
 • Kursus i at håndtere at arbejde med cancerpatienter, Århus Universitet
 • Workshop om hypnose som terapeutisk virkemiddel i cancerbehandling, Århus Universitet
 • Workshop om stress, depression og cancer, Århus Universitet

Arbejdsmæssige erfaringer:

Jeg har arbejdet indenfor PPR, Pædagogiske Psykologisk Rådgivning

 • Undersøgelser af børn og unge
 • Testning af børn og unge
 • Samtaler med børn og unge
 • Familierådgivning
 • Supervision af personale i daginstitutioner
 • Læsekurser for børn og unge
 • Psykologisk klinik

  Jeg tilbyder individuel terapi, parterapi og familieterapi, 
  samt en specialviden om kræft og kræftoverlevere.