Cancer

Kræft

Vigtigheden af at mobilisere egne indre ressourcer

Det er vigtigt, at cancerpatienter mobiliserer deres egne indre ressourcer for at leve så længe som muligt eller for at blive helbredt. Man ved fra undersøgelser, at de patienter, der giver op og bliver passive og hjælpeløse, klarer sig dårligere. Hvorimod de patienter, der går ind i deres egen helbredelse, tager ansvar for den og ikke kun lader lægerne om det, og samtidig gør en del ting for at vende udviklingen, klarer sig meget bedre.

Samme diagnose forskellig helbredelsesprocent

Nogle læger begyndte at undre sig over, at nogle patienter kom sig, mens andre døde, når de havde fået samme diagnose. Man bemærkede f.eks. at der var patienter, som man havde forventet ud fra diagnosen ville komme sig, og som ikke kom sig, og andre som havde fået en svær prognose, men som levede i mange år.

F.eks. var der en lille gruppe patienter som blev sendt hjem efter en kort behandling og med en ringe forventning om, at de ville leve længe nok til at få den første kontrolundersøgelse. Alligevel kom de i flere år til deres årlige eller halvårlige undersøgelse stadig ved godt helbred.

Når lægerne, som naturligvis undrede sig, spurgte hvad deres gode helbred skyldtes, svarede de, at de havde noget i deres liv som de skulle, noget som var meget vigtigt for dem. De sagde, at de havde gode grunde til at leve. De havde af en eller anden grund en stærk livsvilje, mente forskerteamet.

Kræftoverlevere eller exceptionelle patienter

Man fandt i undersøgelser ud af, at 20 % af den samlede gruppe af kræftpatienter faldt indenfor den kategori, som man kaldte kræftoverlevere eller exceptionelle patienter. I det førnævnte forskerteam vurderede man, at man kunne bruge erfaringerne fra de exceptionelle patienter til at overføre til almindelige kræftpatienter.

Nogle facts om kræftoverlevere

Exceptionelle patienter demonstrerer viljen til at leve livet i dens mest udprægede form. De tager hånd i hanke med deres liv, selvom de måske aldrig har gjort det før, og de slår sig ikke til tåls med, at lægerne nok tager initiativet, men bruger snarere lægerne som medlem af et hold, som en slags konsulenter. Mange kræver det yderste af lægerne med hensyn til teknisk formåen, omsorg og fordomsfuldhed.

Exceptionelle patienter er ofte også kærlighedsfulde, og har forståelse overfor de vanskeligheder, som lægerne står overfor.

Mange mennesker udnytter ikke deres liv fuldt ud, før en næsten fatal sygdom, ”skubber” dem i retning af at skifte fokus, og blive mere bevidste om at nyde livet og leve her og nu.

De fleste kræftoverlevere lærer meget af deres sygdom både om deres egne styrker, begrænsninger, muligheder, evne til at sige ja og nej, til at give kærlighed og til at tilgive.

Det tilbyder jeg i min klinik

Jeg vil hjælpe kræftpatienter til at gøre det, der er godt for dem og få mere gå-på-mod. Jeg deler som mange andre mennesker en holistisk anskuelse. Jeg er overbevist om, at enhver patient har en læge i sit indre. Han ved det bare ikke selv. Vi yder den bedste indsats, når vi giver denne læge en chance for at arbejde.

Jeg taler med kræftpatienter om, hvad kræftoverlevere gør, hvordan de handler, hvad deres holdning er, og anviser dem en mulighed for at blive mere som de exceptionelle patienter (kræftoverleverne).

Når jeg taler med kræftpatienterne, sker det ud fra devisen: Hvad gør de bedste bedre? Hvad gør de bedste (kræftpatienter) bedre?