Depression

Alle mennesker kan føle sig triste af og til, det er helt normalt, men det er ikke det samme som en depression.

En depression viser sig ofte ved vedvarende nedtrykthed, nedsat glæde og interesse, nedsat sexlyst og øget træthed. Søvnen og appetitten kan være forstyrret, ligesom personen kan have vanskeligt ved at koncentrere sig.

Personens tanker kan kredse om negative selvbebrejdelser og skyldfølelser, hvilket måske gør, at personens tillid til sig selv falder.

En depression kan ramme alle og er en af de almindelige psykiske lidelser. Hver 5. eller hver 6. udvikler symptomer på depression på et tidspunkt i livet.

Nogle gange udvikler en depression sig langsomt og gradvist og nogle gange kommer den hurtigt.

Der er forskellige grader af depression fra den milde til den svære tilstand.
Det er vigtigt at søge professionel hjælp ved en depression.