Etiske principper, psykologloven og persondataloven

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, DP, og jeg har tilsluttet mig de Etiske Principper for Nordiske psykologer, og som autoriseret af Psykolognævnet i Socialministeriet er jeg underlagt psykologloven.

Jeg har tavshedspligt, og videregiver ikke oplysninger om dig til andre, medmindre du giver samtykke hertil.

Tavshedspligten omhandler ikke kun, hvad jeg bliver bekendt med under samtalerne, men også selve det forhold, at du er klient her.

Jeg har pligt til at bryde min tavshedspligt, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade.

Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.

Håndtering af persondata

Med EU’s nye persondatalov (GDPR) bliver der stillet nye krav til, hvordan virksomheder. mv. beskytter dine persondata. Sådan behandler jeg dine persondata:

Jeg er forpligtet til at skrive journal. Det vil sige, at jeg skriver noter om f.eks. dit helbred og dine sociale forhold. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.

Det er kun mig, der har adgang til journalen.

Jeg sender nødvendige regningsinformationer til betalere. Herunder f.eks. forsikringsselskaber, hvis de helt eller delvis betaler dine samtaler. Det kan også dreje sig om regningsinformationer til Sygeforsikringen Danmark, som giver tilskud til psykologbehandling, hvis du er medlem. Der er også nogle arbejdspladser, der betaler hele psykologbehandlingen eller giver tilskud til psykolog.

Din journal bliver opbevaret i et aflåst arkivskab.

Journalen skal gemmes i 5 år og bliver derefter slettet.

Du har ret til aktindsigt i din journal, ligesom du har ret til at kommentere journalen. Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så fortæl mig det, så prøver vi at finde en løsning. Hvis du som klient vil klage over journalføringen, så skal det ske til Psykolognævnet (www.psykolognaevnet.dk) vedr. indholdet eller til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk) vedr. opbevaringen.